ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

story-image

Α. ΄Ερευνα επί του πεδίου.

Συνεργασία με τους stakeholders μέσα απο ειδικές διαδικασίες αναπτυξιακών forum για την ανάγνωση της τοπικής γνώμης.Εύρεση «της ωριμότητας του Προορισμού».

story-image

B. Ανάλυση των συλλεγομένων δεδομένων – Δημιουργία SWOT Analysis( Strength-Weaknesses- Opportunities- Threats)

Ενσωμάτωση των δεδομένων και η δημιουργία ενός σταθερού "σφιχτού" σχήματος για κάθε προορισμό με βάση τις αρχές της αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης. Ένα σημαντικό ζήτημα σε αυτό το χρονικό σημείο είναι η εύρεση και η ανάπτυξη των χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων. Η εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών μας αναπτύσσει και παρουσιάζει την κατάλληλη διαδρομή για την επίτευξη των επιλεγμένων στόχων.

story-image

C. Αποδοχή δράσεων προς εφαρμογή.

Αποδοχή της παρούσας κατάστασης όπως παρουσιάζεται στην καθημερινότητα- Δημιουργία των κανόνων για το Marketing και το Management απο την πολιτική εξουσία ( Υπουργεία- Περιφερειακές Αρχές- Δημοτικές Αρχές κλπ)

story-image

D. Εφαρμογή των ήδη αποφασισμένων κανόνων,

Εφαρμογή των ήδη αποφασισμένων κανόνων, όπως αναφέρονται παραπάνω μέσω συγκεκριμένης επιστημονικής ανάλυσης, με την υποστήριξη όλων όσοι εμπλέκονται στη μελέτη κάθε τομέα. Η μελέτη και η εφαρμογή αναπτύσσονται από κοινού σε αυτή τη φάση. Δημιουργία του μάρκετινγκ και του branding, αρχές για κάθε περίπτωση απαραίτητες για την τελική επιτυχημένη επίτευξη του στόχου μας που είναι η ανάπτυξη του Τουρισμού και της αλυσσίδας που αυτός δημιουργεί στην περιοχή που μελετούμε.

story-image

E. Επανέλεγχος

Επανέλεγχος και διόρθωση πιθανών λάθος εφαρμοσμένων αρχών. Ανάπτυξη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτείται.